Despre noi

May 10, 2010
By

Asociatia Art No More este persoana juridica romana de drept privat, nonprofit, fara scop patrimonial, independenta de institutiile publice de stat sau private, romane sau straine si apolitica. Ea a fost infiintata prin decizia de incheiere 19692/303/2009 din 21.12.2009 la Judecatoria Sectorului 6  si inscrisa in Registrul National al Asociatiilor cu nr 9206/A/2010

Conform statutului  “asociatia are ca scop principal promovarea si dezvoltarea culturii intr-o maniera constructiva si responsabila, stimularea creativitatii si promovarea valorilor nationale, de educare a tineretului prin arte si literatura, sprijinirea si promovarea artistilor cotemporani si formarea spiritului creator al tinerilor si a celor cu inclinatii artistice. Asociatia isi propune crearea unor parteneriate, care presupun o cooperare reala intre ordonatorii de credit si managerii culturali locali si externi, in definirea strategiilor in plan cultural, prin crearea unui sistem decizional transparent pentru comunicarea informatiilor, obiectivelor si realizarilor, de valorificare a traditiilor cultural artistice; organizarea de programe cultural-educative, sociale, de consiliere si de formare, simpozioane, cursuri, conferinte, concursuri, festivaluri, prin sustinerea si organizarea activitatilor cu caracter educativ, cultural-artistice si muzicale ale tinerilor, infiintarea de centre de cultura, cluburi artistice, implicarea in activitatile de imbunatatire, modernizare si intretinere a bazei materiale a Asociatiei, atragerea de fonduri pentru programele proprii, imbunatatirea si modernizarea bazei materiale a organizatiei; oferirea de burse de creatie artistica sau de studii.”

Comments are closed.

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin